shopup.com

 สินค้าทั้งหมด

ชุดทหารเรือ ชุดกะลาสี พร้อมหมวก ชุดทหารเรือ ชุดกะลาสี พร้อมหมวก ชุดทหารเรือ ชุดกะลาสี พร้อมหมวก ชุดทหารเรือ ชุดกะลาสี พร้อมหมวก ชุดทหารเรือ ชุดกะลาสี พร้อมหมวก
ชุดทหารเรือ ชุดกะลาสี พร้อมหมวก ชุดทหารเรือ ชุดกะลาสี พร้อมหมวก ชุดทหารเรือ ชุดกะลาสี พร้อมหมวก ชุดทหารเรือ ชุดกะลาสี พร้อมหมวก ชุดทหารเรือ ชุดกะลาสี พร้อมหมวก
ชุดทหารเรือ ชุดกะลาสี พร้อมหมวก ชุดทหารเรือ ชุดกะลาสี พร้อมหมวก ชุดทหารเรือ ชุดกะลาสี พร้อมหมวก ชุดทหารเรือ ชุดกะลาสี พร้อมหมวก ชุดทหารเรือ ชุดกะลาสี พร้อมหมวก
รหัส :
ราคา 520.00 บาท

31 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 2525 ผู้ชม

 

ชุดแฟนซีเด็ก ชุดแฟนซีอาชีพ ชุดอาชีพ

ชุดอาชีพในฝัน ชุดทหารเรือ

ชุดกะลาสี เด็กผู้ชาย พร้อม หมวก

 

เนื้อผ้านิ่ม

เป็นชุดยาวติดกันทั้งตัว

เป้าเป็นกระดุมแป๊กเปิดได้

++++++++++++++++++++++++

size80   3-6 เดือน

รอบอก 19-22 นิ้ว

ความยาวเป้า 15-16 นิ้ว (วัดจากบ่าถึงเป้า)

ความยาวชุด 14 นิ้ว (วัดจากบ่าถึงปลายกางเกง)

++++++++++++++++++++++++

size90   6-12 เดือน

รอบอก 20-24 นิ้ว

ความยาวเป้า 15.5-17 นิ้ว (วัดจากบ่าถึงเป้า)

ความยาวชุด 21 นิ้ว (วัดจากบ่าถึงปลายกางเกง)

++++++++++++++++++++++++

size95  12-18 เดือน

รอบอก 21-25 นิ้ว

ความยาวเป้า 16-18 นิ้ว (วัดจากบ่าถึงเป้า)

ความยาวชุด 22 นิ้ว (วัดจากบ่าถึงปลายกางเกง)

 

Engine by shopup.com