shopup.com

 สินค้าทั้งหมด

ชุดเชฟ CHEF  ชุดกุ๊ก ชุดเชฟ CHEF  ชุดกุ๊ก
ชุดเชฟ CHEF  ชุดกุ๊ก ชุดเชฟ CHEF  ชุดกุ๊ก
ชุดเชฟ CHEF  ชุดกุ๊ก ชุดเชฟ CHEF  ชุดกุ๊ก
หมวดหมู่สินค้า: ชุดเชฟ
รหัส :
ราคา 450.00 บาท

05 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 2427 ผู้ชม

ชุดแฟนซีเด็ก ชุดแฟนซีอาชีพ

ชุดอาชีพ ชุดอาชีพในฝัน

ชุดเชฟ chef  ชุดแม่ครัว ชุดกุ๊ก

+++++++++++++++++++++++

เนื้อผ้ามัน

ประกอบด้วย

1.เสื้อ(ผ้ากันเปื้อนเย็บติดกับเสื้อ)

2.กางเกง

3.หมวก 

+++++++++++++++++++++++ 
 
ขนาดเด็กสูง 100 cm
 

เสื้อ : 

  ไหล่กว้าง 8-9.5 นิ้ว

  รอบอก 24-25  นิ้ว

  ความยาวเสื้อด้านหน้า 20 นิ้ว

  ความยาวเสื้อด้านหลัง 10.5 นิ้ว

กางเกง(เอวยางยืด) :

  รอบเอว 22-24 นิ้ว

  สะโพก 26-27 นิ้ว

  ความยาว 11.5 นิ้ว

+++++++++++++++++++++++

ขนาดเด็กสูง 110 cm
 

เสื้อ : 

  ไหล่กว้าง 8-9.5 นิ้ว

  รอบอก 25-26  นิ้ว

  ความยาวเสื้อด้านหน้า 22 นิ้ว

  ความยาวเสื้อด้านหลัง 11.5 นิ้ว

กางเกง(เอวยางยืด) :

  รอบเอว 14-24 นิ้ว

  สะโพก 26-27 นิ้ว

  ความยาว 13 นิ้ว

+++++++++++++++++++++++
 
ขนาดเด็กสูง 120 cm
 

เสื้อ : 

  ไหล่กว้าง 9.5-10 นิ้ว

  รอบอก 27-28  นิ้ว

  ความยาวเสื้อด้านหน้า 24 นิ้ว

  ความยาวเสื้อด้านหลัง 12.5 นิ้ว

กางเกง(เอวยางยืด) :

  รอบเอว 18-30 นิ้ว

  สะโพก 30-33 นิ้ว

  ความยาว 14 นิ้ว

+++++++++++++++++++++++
 
ขนาดเด็กสูง 130 cm

 

เสื้อ : 

  ไหล่กว้าง 10.5-11.5 นิ้ว

  รอบอก 28-30  นิ้ว

  ความยาวเสื้อด้านหน้า 25 นิ้ว

  ความยาวเสื้อด้านหลัง 13.5 นิ้ว

กางเกง(เอวยางยืด) :

  รอบเอว 18-32 นิ้ว

  สะโพก 32-36 นิ้ว

  ความยาว 15 นิ้ว

+++++++++++++++++++++++
 
ขนาดเด็กสูง 140 cm
 

เสื้อ : 

  ไหล่กว้าง 12-12.5 นิ้ว

  รอบอก 30-32  นิ้ว

  ความยาวเสื้อด้านหน้า 28 นิ้ว

  ความยาวเสื้อด้านหลัง 14.5 นิ้ว

กางเกง(เอวยางยืด) :

  รอบเอว 18-33 นิ้ว

  สะโพก 33-37 นิ้ว

  ความยาว 16 นิ้ว

Engine by shopup.com