shopup.com

 สินค้าทั้งหมด

ชุดแคนาดา CANADA ใส่ได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชาย ชุดแคนาดา CANADA ใส่ได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชาย ชุดแคนาดา CANADA ใส่ได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชาย ชุดแคนาดา CANADA ใส่ได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชาย ชุดแคนาดา CANADA ใส่ได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชาย ชุดแคนาดา CANADA ใส่ได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชาย
ชุดแคนาดา CANADA ใส่ได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชาย ชุดแคนาดา CANADA ใส่ได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชาย ชุดแคนาดา CANADA ใส่ได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชาย ชุดแคนาดา CANADA ใส่ได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชาย ชุดแคนาดา CANADA ใส่ได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชาย ชุดแคนาดา CANADA ใส่ได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชาย
ชุดแคนาดา CANADA ใส่ได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชาย ชุดแคนาดา CANADA ใส่ได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชาย ชุดแคนาดา CANADA ใส่ได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชาย ชุดแคนาดา CANADA ใส่ได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชาย ชุดแคนาดา CANADA ใส่ได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชาย ชุดแคนาดา CANADA ใส่ได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชาย
ชุดแคนาดา CANADA ใส่ได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชาย ชุดแคนาดา CANADA ใส่ได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชาย ชุดแคนาดา CANADA ใส่ได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชาย ชุดแคนาดา CANADA ใส่ได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชาย ชุดแคนาดา CANADA ใส่ได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชาย ชุดแคนาดา CANADA ใส่ได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชาย
ชุดแคนาดา CANADA ใส่ได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชาย ชุดแคนาดา CANADA ใส่ได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชาย ชุดแคนาดา CANADA ใส่ได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชาย ชุดแคนาดา CANADA ใส่ได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชาย ชุดแคนาดา CANADA ใส่ได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชาย ชุดแคนาดา CANADA ใส่ได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชาย
รหัส :
ราคา 999.00 บาท

17 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 3617 ผู้ชม

 

ชุดแฟนซีเด็ก ชุดเด็กแฟนซี

ชุดนานาชาติ ชุดประจำชาติ

ชุดชาติต่างๆ ชุดประเทศต่างๆ

International children costume

ชุดแคนาดา CANADA ชุดประจำชาติแคนาดา

canadian Mountie costume

ใส่ได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชาย

 

 ประกอบด้วย

1.เสื้อ

2.กางเกง

3.หมวก (วัสดุคล้ายกระดาษอัดแข็ง)

4.เข็มขัดเย็บต่อเนื่องกับสายคาด 

(เข็มขัดมีขนาดเดียว ความยาวเข็มขัด 28 นิ้ว

สำหรับเด็กเล็กหากใส่ไม่พอดีกับรอบเอว แนะนำเจาะรูเพิ่มค่ะ

ส่วนเด็กโต หากรูที่เจาะสั้นไป แนะนำเจาะรูเพิ่มเติม

แต่ความยาวเข็มขัดสูงสุดเพียง 28 นิ้วค่ะ) 

 

- ฝีมือการตัดเย็บจากโรงงานเกรดA 

- เนื้อผ้า polyester 100%

(เป็นชุดแฟนซี ดังนั้นเนื้อผ้าจะเป็นแฟนซี

ไม่ใช่ผ้าชุดยูนิฟอร์มค่ะ)

 

 

size3-5 ขวบ

หมวก (มีสายรัดใต้คาง)

- เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก 31 ซม.

- เส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน  18 ซม.

 

เสื้อ :

รอบอก 28-29 นิ้ว

ความยาวเสื้อ 15 นิ้ว

 

กางเกง : (เอวยางยืด)

รอบเอว 15-24 นิ้ว

สะโพก 26-29 นิ้ว

ความยาว 25 นิ้ว

 

size5-7 ขวบ

หมวก (มีสายรัดใต้คาง)

- เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก 31 ซม.

- เส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน  18 ซม.

 

เสื้อ :

รอบอก 30-31 นิ้ว

ความยาวเสื้อ 17 นิ้ว

 

กางเกง : (เอวยางยืด)

รอบเอว 18-28 นิ้ว

สะโพก 27-30 นิ้ว

ความยาว 27 นิ้ว

 

size8-10 ขวบ

หมวก (มีสายรัดใต้คาง)

- เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก 31 ซม.

- เส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน  18 ซม.

 

เสื้อ :

รอบอก 32-33 นิ้ว

ความยาวเสื้อ 18 นิ้ว

 

กางเกง : (เอวยางยืด)

รอบเอว 19-32 นิ้ว

สะโพก 32-34 นิ้ว

ความยาว 29 นิ้ว

 

size10-12 ขวบ

หมวก (ไม่มีสายรัดใต้คาง)

- เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก 34.5 ซม.

- เส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน 20.5  ซม.

 

เสื้อ :

รอบอก 33-34 นิ้ว

ความยาวเสื้อ 20 นิ้ว

 

กางเกง : (เอวยางยืด)

รอบเอว 20-33 นิ้ว

สะโพก 34-36 นิ้ว

ความยาว 32 นิ้ว

 

size12-14 ขวบ

หมวก (ไม่มีสายรัดใต้คาง)

- เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก 34.5 ซม.

- เส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน  20.5 ซม.

 

เสื้อ :

รอบอก 36-37 นิ้ว

ความยาวเสื้อ 22.5 นิ้ว

 

กางเกง : (เอวยางยืด)

รอบเอว 21-36 นิ้ว

สะโพก 38-40 นิ้ว

ความยาว 36 นิ้ว

 

Engine by shopup.com