shopup.com

 สินค้าทั้งหมด

ชุดแฟนซีแกะ ชุดแกะ ชุดแฟนซีแกะ ชุดแกะ ชุดแฟนซีแกะ ชุดแกะ ชุดแฟนซีแกะ ชุดแกะ
ชุดแฟนซีแกะ ชุดแกะ ชุดแฟนซีแกะ ชุดแกะ ชุดแฟนซีแกะ ชุดแกะ ชุดแฟนซีแกะ ชุดแกะ
ชุดแฟนซีแกะ ชุดแกะ ชุดแฟนซีแกะ ชุดแกะ ชุดแฟนซีแกะ ชุดแกะ ชุดแฟนซีแกะ ชุดแกะ
ชุดแฟนซีแกะ ชุดแกะ ชุดแฟนซีแกะ ชุดแกะ ชุดแฟนซีแกะ ชุดแกะ ชุดแฟนซีแกะ ชุดแกะ
ชุดแฟนซีแกะ ชุดแกะ ชุดแฟนซีแกะ ชุดแกะ ชุดแฟนซีแกะ ชุดแกะ ชุดแฟนซีแกะ ชุดแกะ
รหัส :
ราคา 699.00 บาท

19 ธันวาคม 2566

ผู้ชม 1608 ผู้ชม

ชุดแฟนซีเด็ก ชุดแฟนซีสัตว์
ชุดแกะ ชุดแฟนซีแกะ
  
เป็นชุดติดกันทั้งหมด ตั้งแต่หัวถึงปลายชุด ปลายขาจั๊ม
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
sizeSSS ขนาดเด็กสูง 90-105 cm
 

รอบตัว(รอบอก=รอบเอว=สะโพก) 30-32 นิ้ว

ความยาววัดจากหัวถึงปลายชุด 98 cm (ขาจั๊มสามารถพับย่นให้เหมาะกับความสูงในแต่ละคน)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
sizeSS ขนาดเด็กสูง 95-110 cm
 

รอบตัว(รอบอก=รอบเอว=สะโพก) 30-32 นิ้ว

ความยาววัดจากหัวถึงปลายชุด 105 cm (ขาจั๊มสามารถพับย่นให้เหมาะกับความสูงในแต่ละคน)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
sizeS ขนาดเด็กสูง 100-115 cm
 

รอบตัว(รอบอก=รอบเอว=สะโพก)  นิ้ว

ความยาววัดจากหัวถึงปลายชุด 110 cm (ขาจั๊มสามารถพับย่นให้เหมาะกับความสูงในแต่ละคน)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
sizeM ขนาดเด็กสูง 115-130 cm 

รอบตัว(รอบอก=รอบเอว=สะโพก) 34 นิ้ว

ความยาววัดจากหัวถึงปลายชุด 125 cm (ขาจั๊มสามารถพับย่นให้เหมาะกับความสูงในแต่ละคน)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

sizeL ขนาดเด็กสูง 140-150 cm
 

รอบตัว(รอบอก=รอบเอว=สะโพก) 44 นิ้ว

ความยาววัดจากหัวถึงปลายชุด 145-150 cm (ขาจั๊มสามารถพับย่นให้เหมาะกับความสูงในแต่ละคน)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

sizeXL ขนาดผู้ใหญ่สูง 160-175 cm
 

รอบตัว(รอบอก=รอบเอว=สะโพก) 50-56 นิ้ว

ความยาวเป้า 87-92 cm (วัดจากหัวบ่า-เป้า)

ความยาววัดจากบ่าถึงปลายชุด 148 cm 

รอบต้นขา(แต่ละข้าง) 28-36 นิ้ว

 

 

 

 

 

 

 
Engine by shopup.com