shopup.com

 สินค้าทั้งหมด

ชุดอาเซียน เป็นได้ทั้ง บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ชุดอาเซียน เป็นได้ทั้ง บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ชุดอาเซียน เป็นได้ทั้ง บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ชุดอาเซียน เป็นได้ทั้ง บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ชุดอาเซียน เป็นได้ทั้ง บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ชุดอาเซียน เป็นได้ทั้ง บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ชุดอาเซียน เป็นได้ทั้ง บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ชุดอาเซียน เป็นได้ทั้ง บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ชุดอาเซียน เป็นได้ทั้ง บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ชุดอาเซียน เป็นได้ทั้ง บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ชุดอาเซียน เป็นได้ทั้ง บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ชุดอาเซียน เป็นได้ทั้ง บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ชุดอาเซียน เป็นได้ทั้ง บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ชุดอาเซียน เป็นได้ทั้ง บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ชุดอาเซียน เป็นได้ทั้ง บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ชุดอาเซียน เป็นได้ทั้ง บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ชุดอาเซียน เป็นได้ทั้ง บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ชุดอาเซียน เป็นได้ทั้ง บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ชุดอาเซียน เป็นได้ทั้ง บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ชุดอาเซียน เป็นได้ทั้ง บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ชุดอาเซียน เป็นได้ทั้ง บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ชุดอาเซียน เป็นได้ทั้ง บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ชุดอาเซียน เป็นได้ทั้ง บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ชุดอาเซียน เป็นได้ทั้ง บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ชุดอาเซียน เป็นได้ทั้ง บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย
หมวดหมู่สินค้า: ชุดอาเซียน/ASEAN
รหัส :
ราคา 699.00 บาท

24 กรกฎาคม 2565

ผู้ชม 1604 ผู้ชม

ชุดอาเซียนเด็ก ASEAN

เป็นได้ทั้ง ชุดบรูไน ชุดอินโดนีเซีย ชุดมาเลเซีย 

สีกรมท่า หรือน้ำเงินเข้ม แล้วแต่ LOTสินค้า (ไม่มีนัยสำคัญ)

พร้อม หมวก

 

1.หมายเหตุ 

ส่วนที่เป็นผ้าคลุมกางเกง ลวดลายผ้าอาจแตกต่างไปจากรูปบ้าง

แล้วแต่ละ Lot สินค้าค่ะ

2.️หมวกขนาดฟรีไซส์ (โทนสีหมวกประมาณในรูปค่ะ
สีตามรูปแรก หรือรูปสอง แล้วแต่Lotสินค้าค่ะ)

 

sizeS ประมาณ 3-4 ขวบ

เสื้อ : ไหล่กว้าง 30 cm

รอบอก 72 cm 

รอบแขน 30 cm

ความยาวแขน 39 cm

ความยาวเสื้อ 44 cm

กางเกง : รอบเอวก่อนยืด 18 นิ้ว ยืดได้สูงสุด 26 นิ้ว

ความยาวกางเกง 59 cm 

 

sizeM ประมาณ 4-5 ขวบ

เสื้อ : ไหล่กว้าง 32 cm

รอบอก 78 cm 

รอบแขน 34 cm

ความยาวแขน 41 cm

ความยาวเสื้อ 47 cm

กางเกง : รอบเอวก่อนยืด 19 นิ้ว ยืดได้สูงสุด 27 นิ้ว

ความยาวกางเกง 62 cm 

 

 

sizeL ประมาณ 5-6 ขวบ

เสื้อ : ไหล่กว้าง 34 cm

รอบอก 82 cm 

รอบแขน 36 cm

ความยาวแขน 42 cm

ความยาวเสื้อ 49 cm

กางเกง : รอบเอวก่อนยืด 20 นิ้ว ยืดได้สูงสุด 28 นิ้ว

ความยาวกางเกง 67 cm 

 

 size 8 ประมาณ 7-8 ขวบ

เสื้อ : ไหล่กว้าง 35 cm

รอบอก 86 cm 

รอบแขน 40 cm

ความยาวแขน 44 cm

ความยาวเสื้อ 51 cm

กางเกง : รอบเอวก่อนยืด 21 นิ้ว ยืดได้สูงสุด 31 นิ้ว

ความยาวกางเกง 76 cm 

 

size10 ประมาณ 9-10 ขวบ

เสื้อ : ไหล่กว้าง 37 cm

รอบอก 90 cm 

รอบแขน 40 cm

ความยาวแขน 48 cm

ความยาวเสื้อ 56 cm

กางเกง : รอบเอวก่อนยืด 21 นิ้ว ยืดได้สูงสุด 32 นิ้ว

ความยาวกางเกง 81 cm 

 

size12 ประมาณ 11-12 ปี

เสื้อ : ไหล่กว้าง 39 cm

รอบอก 97 cm 

รอบแขน 44 cm

ความยาวแขน 49 cm

ความยาวเสื้อ 59 cm

กางเกง : รอบเอวก่อนยืด 23 นิ้ว ยืดได้สูงสุด 34 นิ้ว

ความยาวกางเกง 87 cm 

 
 
Engine by shopup.com