shopup.com

 สินค้าทั้งหมด

ชุดกี่เพ้า ชุดจีนเด็กหญิง
ชุดกี่เพ้า ชุดจีนเด็กหญิง
ชุดกี่เพ้า ชุดจีนเด็กหญิง
ชุดกี่เพ้า ชุดจีนเด็กหญิง
หมวดหมู่สินค้า: ชุดจีน
รหัส :
ราคา 499.00 บาท

20 มกราคม 2563

ผู้ชม 1106 ผู้ชม

ชุดกี่เพ้าเด็ก ชุดตรุษจีนเด็ก ชุดจีนเด็ก

 

size2 ขนาดสูง 85 cm

เสื้อ:

รอบอก 22 นิ้ว

ความยาวเสื้อ 11นิ้ว

 

กระโปรง (เอวยางยืด)

รอบเอว 12-22 นิ้ว

ความยาวกระโปรง(ผ้าทึบ) 6 นิ้ว

ความยาวกระโปรง(ผ้ามุ้ง) 9.5 นิ้ว

 

size4 ขนาดสูง 95 cm

เสื้อ:

รอบอก 23 นิ้ว

ความยาวเสื้อ 11.5 นิ้ว

 

กระโปรง (เอวยางยืด)

รอบเอว 12-24 นิ้ว

ความยาวกระโปรง(ผ้าทึบ) 7 นิ้ว

ความยาวกระโปรง(ผ้ามุ้ง) 10.5 นิ้ว

 

size6 ขนาดสูง 105 cm

เสื้อ:

รอบอก 24 นิ้ว

ความยาวเสื้อ 13 นิ้ว

 

กระโปรง (เอวยางยืด)

รอบเอว 12-24 นิ้ว

ความยาวกระโปรง(ผ้าทึบ) 8 นิ้ว

ความยาวกระโปรง(ผ้ามุ้ง) 11.5 นิ้ว

 

size10 ขนาดสูง 125 cm

เสื้อ:

รอบอก 28 นิ้ว

ความยาวเสื้อ 15.5 นิ้ว

 

กระโปรง (เอวยางยืด)

รอบเอว 15-28 นิ้ว

ความยาวกระโปรง(ผ้าทึบ) 10 นิ้ว

ความยาวกระโปรง(ผ้ามุ้ง) 14 นิ้ว

Engine by shopup.com