shopup.com

 สินค้าทั้งหมด

ชุดนิวซีแลนด์ หรือ ออสเตรเลีย newzeland Australia เด็กหญิง ชุดนิวซีแลนด์ หรือ ออสเตรเลีย newzeland Australia เด็กหญิง ชุดนิวซีแลนด์ หรือ ออสเตรเลีย newzeland Australia เด็กหญิง ชุดนิวซีแลนด์ หรือ ออสเตรเลีย newzeland Australia เด็กหญิง ชุดนิวซีแลนด์ หรือ ออสเตรเลีย newzeland Australia เด็กหญิง ชุดนิวซีแลนด์ หรือ ออสเตรเลีย newzeland Australia เด็กหญิง
ชุดนิวซีแลนด์ หรือ ออสเตรเลีย newzeland Australia เด็กหญิง ชุดนิวซีแลนด์ หรือ ออสเตรเลีย newzeland Australia เด็กหญิง ชุดนิวซีแลนด์ หรือ ออสเตรเลีย newzeland Australia เด็กหญิง ชุดนิวซีแลนด์ หรือ ออสเตรเลีย newzeland Australia เด็กหญิง ชุดนิวซีแลนด์ หรือ ออสเตรเลีย newzeland Australia เด็กหญิง ชุดนิวซีแลนด์ หรือ ออสเตรเลีย newzeland Australia เด็กหญิง
ชุดนิวซีแลนด์ หรือ ออสเตรเลีย newzeland Australia เด็กหญิง ชุดนิวซีแลนด์ หรือ ออสเตรเลีย newzeland Australia เด็กหญิง ชุดนิวซีแลนด์ หรือ ออสเตรเลีย newzeland Australia เด็กหญิง ชุดนิวซีแลนด์ หรือ ออสเตรเลีย newzeland Australia เด็กหญิง ชุดนิวซีแลนด์ หรือ ออสเตรเลีย newzeland Australia เด็กหญิง ชุดนิวซีแลนด์ หรือ ออสเตรเลีย newzeland Australia เด็กหญิง
ชุดนิวซีแลนด์ หรือ ออสเตรเลีย newzeland Australia เด็กหญิง ชุดนิวซีแลนด์ หรือ ออสเตรเลีย newzeland Australia เด็กหญิง ชุดนิวซีแลนด์ หรือ ออสเตรเลีย newzeland Australia เด็กหญิง ชุดนิวซีแลนด์ หรือ ออสเตรเลีย newzeland Australia เด็กหญิง ชุดนิวซีแลนด์ หรือ ออสเตรเลีย newzeland Australia เด็กหญิง ชุดนิวซีแลนด์ หรือ ออสเตรเลีย newzeland Australia เด็กหญิง
รหัส :
ราคา 699.00 บาท

07 ตุลาคม 2566

ผู้ชม 1970 ผู้ชม

ชุดแฟนซีเด็ก ชุดนานาชาติ ชุดประจำชาติ ชุดประเทศต่างๆ

 ชุดนิวซีแลนด์ newzeland เด็กหญิง

newzeland kid costume

 

1 เซ็ต ประกอบด้วย

- ผ้าคลุมเอวเป็นริ้วๆ

- เดรสสีดำด้านใน

- ที่คาดศีรษะ

 

ที่คาดศีรษะ สินค้าจริงเป็นไปตามรูป2

 

ขนาดอายุ 3-5 ขวบ

ชุดเดรสสีดำตัวใน เป็นชุดเดรสยาวติดกัน

รอบอก  20-26 นิ้ว

รอบเอว 20-26 นิ้ว

ความยาวจากอกถึงปลายชุด 17 นิ้ว

 

กระโปรงริ้วๆด้านนอก เอวยางยืด

รอบเอว 18-34 นิ้ว

ความยาวจากเอวถึงปลายสุด 18 นิ้ว

 

 

ขนาดอายุ  5-7 ขวบ

ชุดเดรสสีดำตัวใน เป็นชุดเดรสยาวติดกัน

รอบอก  22-28 นิ้ว

รอบเอว 22-28 นิ้ว

ความยาวจากอกถึงปลายชุด 20 นิ้ว

 

กระโปรงริ้วๆด้านนอก เอวยางยืด

รอบเอว 20-34 นิ้ว

ความยาวจากเอวถึงปลายสุด 20 นิ้ว

 

ขนาดอายุ 8-10 ขวบ

ชุดเดรสสีดำตัวใน เป็นชุดเดรสยาวติดกัน

รอบอก  25-31 นิ้ว

รอบเอว 25-31 นิ้ว

ความยาวจากอกถึงปลายชุด 23 นิ้ว

 

กระโปรงริ้วๆด้านนอก เอวยางยืด

รอบเอว 22-32 นิ้ว

ความยาวจากเอวถึงปลายสุด 22 นิ้ว

 

ขนาดอายุ 10-12 ขวบ

ชุดเดรสสีดำตัวใน เป็นชุดเดรสยาวติดกัน

รอบอก  26-33 นิ้ว

รอบเอว 26-33 นิ้ว

ความยาวจากอกถึงปลายชุด 26 นิ้ว

 

กระโปรงริ้วๆด้านนอก เอวยางยืด

รอบเอว 23-38 นิ้ว

ความยาวจากเอวถึงปลายสุด 24 นิ้ว

 

 

 

 

 

 

 

Engine by shopup.com