shopup.com

 สินค้าทั้งหมด

ชุดโปแลนด์ หรือชุดรัสเซีย ชุดโปแลนด์ หรือชุดรัสเซีย ชุดโปแลนด์ หรือชุดรัสเซีย ชุดโปแลนด์ หรือชุดรัสเซีย ชุดโปแลนด์ หรือชุดรัสเซีย
ชุดโปแลนด์ หรือชุดรัสเซีย ชุดโปแลนด์ หรือชุดรัสเซีย ชุดโปแลนด์ หรือชุดรัสเซีย ชุดโปแลนด์ หรือชุดรัสเซีย ชุดโปแลนด์ หรือชุดรัสเซีย
ชุดโปแลนด์ หรือชุดรัสเซีย ชุดโปแลนด์ หรือชุดรัสเซีย ชุดโปแลนด์ หรือชุดรัสเซีย ชุดโปแลนด์ หรือชุดรัสเซีย ชุดโปแลนด์ หรือชุดรัสเซีย
ชุดโปแลนด์ หรือชุดรัสเซีย ชุดโปแลนด์ หรือชุดรัสเซีย ชุดโปแลนด์ หรือชุดรัสเซีย ชุดโปแลนด์ หรือชุดรัสเซีย ชุดโปแลนด์ หรือชุดรัสเซีย
ชุดโปแลนด์ หรือชุดรัสเซีย ชุดโปแลนด์ หรือชุดรัสเซีย ชุดโปแลนด์ หรือชุดรัสเซีย ชุดโปแลนด์ หรือชุดรัสเซีย ชุดโปแลนด์ หรือชุดรัสเซีย
รหัส :
ราคา 840.00 บาท

14 มีนาคม 2567

ผู้ชม 308 ผู้ชม

ชุดนานาชาติ ชุดประจำชาติ ชุดชาติต่างๆ

ชุดโปแลนด์ หรือชุดรัสเซีย

ประกอบด้วย

1.เสื้อ

2.กางเกง

3.ผ้าคาดเอว

 

ขนาด120 ขนาดเด็กสูง 115-125 cm

เสื้อ : รูดซิปหลัง

ไหล่กว้าง 11.5-12.5 นิ้ว

รอบอก 27-28 นิ้ว

รอบตัว 27 นิ้ว

ความยาวเสื้อ 19 นิ้ว

วงแขน 13-14 นิ้ว 

ความยาวแขน 15 นิ้ว

 

กางเกง (เอวยางยืด)

รอบเอว 14-26 นิ้ว

สะโพก 30-32 นิ้ว

ความยาว 26 นิ้ว

 

ขนาด130 ขนาดเด็กสูง 125-135 cm

เสื้อ : รูดซิปหลัง

ไหล่กว้าง 12.5-13 นิ้ว

รอบอก 28-29 นิ้ว

รอบตัว 28 นิ้ว

ความยาวเสื้อ 20 นิ้ว

วงแขน 13-14 นิ้ว 

ความยาวแขน 17 นิ้ว

 

กางเกง (เอวยางยืด)

รอบเอว 16-28 นิ้ว

สะโพก 31-33 นิ้ว

ความยาว 28 นิ้ว

 

ขนาด140 ขนาดเด็กสูง 135-145 cm

เสื้อ : รูดซิปหลัง

ไหล่กว้าง 13-13.5 นิ้ว

รอบอก 31-32 นิ้ว

รอบตัว 31 นิ้ว

ความยาวเสื้อ 22 นิ้ว

วงแขน 14-15 นิ้ว 

ความยาวแขน 19 นิ้ว

 

กางเกง (เอวยางยืด)

รอบเอว 16-28 นิ้ว

สะโพก 32-34 นิ้ว

ความยาว 30 นิ้ว

 

ขนาด150 ขนาดเด็กสูง 145-155 cm

เสื้อ : รูดซิปหลัง

ไหล่กว้าง 13.5-14 นิ้ว

รอบอก 34-35 นิ้ว

รอบตัว 34 นิ้ว

ความยาวเสื้อ 24 นิ้ว

วงแขน 15-16 นิ้ว 

ความยาวแขน 19.5 นิ้ว

 

กางเกง (เอวยางยืด)

รอบเอว 20-32 นิ้ว

สะโพก 36-38 นิ้ว

ความยาว 33 นิ้ว

 

ขนาด160 ขนาดเด็กสูง  cm

เสื้อ : รูดซิปหลัง

รอบอก 37-38 นิ้ว

รอบตัว 36 นิ้ว

ความยาวเสื้อ 26 นิ้ว

วงแขน 16-17 นิ้ว 

ความยาวแขน 21.5 นิ้ว

 

กางเกง (เอวยางยืด)

รอบเอว 20-365 นิ้ว

สะโพก 38-40 นิ้ว

ความยาว 35 นิ้ว

 

 

 

Engine by shopup.com