shopup.com

 สินค้าทั้งหมด

ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี
ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี
ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี
ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี
ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี
ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี
ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี ชุดต้นไม้ 350 บาท ( 100-160 cm) ชุดต้นไม้แฟนซี
รหัส :
ราคา 350.00 บาท

09 สิงหาคม 2564

ผู้ชม 5180 ผู้ชม

ชุดแฟนซีเด็ก ชุดเด็กแฟนซี ชุดแฟนซีต้นไม้ ชุดต้นไม้

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

เป็นวัสดุสำหรับแฟนซี ไม่ใช่ผ้า

ประมาณกึ่งกระดาษหนาผสมใยสำลี

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
หมายเหตุ ชุดนี้ไม่ซีเรียสเรื่องไซส์มากค่ะ

ถ้ายาวไป สามารถใช้กรรไกรตัดแต่งได้ค่ะ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ขนาดเด็กสูง 100 cm

เป็นชุดยาว ด้านหลังซ้ายขวายึดติดกันด้วยเทปตีนตุ๊กแก

รอบอก 27-28  นิ้ว

ขนาดชุดยาว 68 cm (วัดจากช่องที่หน้าโผล่ต่ำสุดถึงปลายชุด)

ขนาดชุดยาว 81 cm (วัดจากช่องที่หน้าโผล่สูงสุดถึงปลายชุด)

 

ขนาดเดกสูง 110 cm

เป็นชุดยาว ด้านหลังซ้ายขวายึดติดกันด้วยเทปตีนตุ๊กแก

รอบอก 28-29  นิ้ว

ขนาดชุดยาว 72 cm (วัดจากช่องที่หน้าโผล่ต่ำสุดถึงปลายชุด)

ขนาดชุดยาว 87 cm (วัดจากช่องที่หน้าโผล่สูงสุดถึงปลายชุด)

 

ขนาดเด็กสูง 120 cm

เป็นชุดยาว ด้านหลังซ้ายขวายึดติดกันด้วยเทปตีนตุ๊กแก

รอบอก 30-31  นิ้ว

ขนาดชุดยาว 84 cm (วัดจากช่องที่หน้าโผล่ต่ำสุดถึงปลายชุด)

ขนาดชุดยาว 100 cm (วัดจากช่องที่หน้าโผล่สูงสุดถึงปลายชุด)

 

ขนาดเด็กสูง 130 cm

เป็นชุดยาว ด้านหลังซ้ายขวายึดติดกันด้วยเทปตีนตุ๊กแก

รอบอก 34-35  นิ้ว

ขนาดชุดยาว 86 cm (วัดจากช่องที่หน้าโผล่ต่ำสุดถึงปลายชุด)

ขนาดชุดยาว 105 cm (วัดจากช่องที่หน้าโผล่สูงสุดถึงปลายชุด)

 

ขนาดเด็กสูง 140 cm

เป็นชุดยาว ด้านหลังซ้ายขวายึดติดกันด้วยเทปตีนตุ๊กแก

รอบอก 36-37  นิ้ว

ขนาดชุดยาว 93 cm (วัดจากช่องที่หน้าโผล่ต่ำสุดถึงปลายชุด)

ขนาดชุดยาว 113 cm (วัดจากช่องที่หน้าโผล่สูงสุดถึงปลายชุด)

 

 ขนาดเด็กสูง 150 cm

เป็นชุดยาว ด้านหลังซ้ายขวายึดติดกันด้วยเทปตีนตุ๊กแก

รอบอก 37-38  นิ้ว

ขนาดชุดยาว 102 cm (วัดจากช่องที่หน้าโผล่ต่ำสุดถึงปลายชุด)

ขนาดชุดยาว 120 cm (วัดจากช่องที่หน้าโผล่สูงสุดถึงปลายชุด

 

 ขนาดเด็กสูง 160 cm

เป็นชุดยาว ด้านหลังซ้ายขวายึดติดกันด้วยเทปตีนตุ๊กแก

รอบอก 38-39  นิ้ว

ขนาดชุดยาว 105 cm (วัดจากช่องที่หน้าโผล่ต่ำสุดถึงปลายชุด)

ขนาดชุดยาว 125 cm (วัดจากช่องที่หน้าโผล่สูงสุดถึงปลายชุด

Engine by shopup.com